Факультет маркетингу

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт

«Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

 

23 травня 2019 року

Організаційний комітет оголошує про початок прийому студентських робіт

 

Актуальність.«Ефективні торговельна та транспортна логістичні системи є ключовими передумовами економічного зростання і конкурентоспроможності країни. Розвиток транспортного сектору України є невід'ємною частиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Попри важливість та наявний потенціал розвитку логістичних послуг, транспортні можливості України використовуються недостатньо, інфраструктура та послуги, доступні вантажоперевізникам і постачальникам логістичних послуг, є неякісними, а витрати на логістику для кінцевих користувачів - високими».

Володимир Омелян, 2018

Підвищення конкурентоспроможності країни повинно базуватися на використанні інструментів логістики як ключової частини бізнес-процесів для управління матеріалами, послугами, інформацією та потоками капіталу. Сьогодні логістика має важливе значення в ланцюзі постачання компанії, забезпечуючи відстеження руху товарів у режимі реального часу, а також збільшення доходу через сервісний компонент. Логістика дозволяє структурувати операції для максимального задоволення потреб клієнтів, включаючи упаковку, зберігання, розподіл та обслуговування.

Метою конкурсу є обмін міждисциплінарними знаннями в рамках міжрегіонального діалогу в Україні та підтримка талановитої молоді.

Базуючись на успішних рішенняхулогістиці та управлінні ланцюгами постачання уреальних ринкових ситуаціях для українських компаній цей щорічний студентський конкурс охоплює (але не обмежує) наступні теми:

 

 • Новітні тенденціїв логістиці;
 • Індивідуалізація логістичних сервісів;
 • Ефективність та результативністьпроцесів;
 • Логістичні витрати та процеси з доданою вартістю;
 • Логістики у малих та середніх підприємствах;
 • Задоволенняпотребспоживачів та маркетингова логістика;
 • Міська та комерційна логістика;
 • Інформаційніта комунікаційнітехнологій в логістиці;
 • Дигіталізація в логістиці: BigData, хмарна логістика та аналіз даних;
 • Екологічні аспекти управління логістикою на підприємствах;
 • Принципи сталого розвитку в управління лінцюгами постачання.

Вимоги. Робота повинна бути оригінальним практичним (на основі досвіду реального підприємства) або концептуальним дослідженням (на основі збирання, обробки та аналізу інформації), що відповідає вимогам та містить наступні структурні частини:

 • Вступ (опис мети дослідження, обґрунтування актуальності теми)
 • Основна частина (методологічна база та аналіз)
 • Висновки (пропозиції або рішення)

Максимальний обсяг: 10 сторінок (без додатків та списку літератури).
Критерії оцінювання (максимум 100 балів):
Етап 1: після подачі наукової роботи (українською мовою)

 • Актуальність теми - 20 балів
 • Чітка методологія дослідження - 60 балів

Етап 2: у разі, якщо ви запрошені на конференцію (англійською мовою)

 • Презентація і обговорення - 20 балів

Терміни і завдання:

 
Котнакти:

 

Університет м. Бремен,
кафедра морського бізнесу і логістики,
Проф. Др. Ханс-Дітріх Хаазіс
haasis@uni-bremen.de

 

Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана

кафедра комерційної діяльності і логістики,
проф., д.е.н. Олександр Дима
dyma@kneu.edu.ua
тел.: +38 099 308 64 38

 

Уманський національний університет садівництва,
кафедра менеджменту,
проф., д.е.н. Інна Новак
novakinnam@gmail.com
тел.: +38 067 684 14 90

 

Остання редакція: 12.04.19