Факультет маркетингу

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 28.03.14
Інтернет маркетинг

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет. Завдання дисципліни: сформувати знання з теорії інтернет маркетингу; ознайомити з принципами інтернет маркетингу – інформаційного, аналітичного та методологічного супроводу підприємницької діяльності в мережі інтернет;  розвинути навички роботи з маркетинговими базами даних в інтернет та навчити ефективно використовувати отриману інформацію; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері планування маркетингової діяльності в мережі інтернет; допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою

Методологія наукових досліджень (Каф. Маркетингу)

Головною метою вивчення дисципліни є надання студентам системи знань щодо закономірності та методи науково-дослідної творчості, створення і розвиток практичних умінь і навичок розв’язання реальних задач з постановки, організації, виконання та захисту наукових досліджень, а також роботи з науково-дослідною інформацією. Головними цілями дисципліни «Методологія наукових досліджень» є викладення методології постановки та перевірки різноманітних наукових ідей та гіпотез, а також збір, аналіз, інтерпретація та захист науково-дослідної інформації під час навчального процесу

Логіка та етика професійних суджень у маркетингу

Мета дисципліни «Логіка та етика професійних суджень у маркетингу» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил, а також механізму використання професійних суджень у маркетинговій діяльності. Завдання дисципліни:  вивчення теоретичних аспектів логіки та етики професійних суджень у маркетингу; ознайомлення з ключовими термінами та категоріями професійних суджень у маркетингу; формування системного розуміння методичних основ професійних суджень у маркетингу; набуття студентами навичок і вмінь формування професійних суджень у маркетингу;  узагальнення теоретичного і аналіз науково-практичного досвіду використання професійних суджень у діяльності маркетолога