Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 20.09.11
Маркетингове ціноутворення

Мета дисципліни: сформувати у студентів цілісні уявлення з питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики; вивчити питання ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства, фірми. Завдання дисципліни: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення. До основи курсу покладено логічно та функціонально пов’язані розділи, в яких висвітлюються принципи побудови та управління маркетинговою ціновою політикою, практичні аспекти управління ціновою політикою на підприємстві

Поведінка споживачів

Мета дисципліни: формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Завдання дисципліни: ознайомитися з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розглянути правові та фінансово-економічні положення роботи зі споживачами; опанувати практичні навички роботи зі споживачем та управління його поведінкою