Факультет маркетингу

Примак Тетяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра маркетингу ім. А.Ф. Павленка
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

     Примак Тетяна Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана». Широко відома в Україні та поза її межами як фахівець та експерт у сфері маркетингових комунікацій. Автор понад 25 книг з маркетингу, маркетингових комунікацій, реклами та PR. Більш, ніж 150 її статей опубліковані у відомих українських та зарубіжних виданнях. 
     Примак Т. О. є основоположником школи маркетингових комунікацій в Україні. Завдяки її наукової діяльності набула подальшого розвитку теорія маркетингових комунікацій, а саме: удосконалена концепція маркетингових комунікацій на основі нового розуміння сутності комунікацій, маркетингових комунікацій, їх ролі та місця в системі управління ринковою діяльністю підприємства; виділений ринок маркетингових комунікацій в окремий інститут, що дало змогу визначити основні аспекти, за якими слід проводити дослідження цього ринку для отримання об’єктивної інформації щодо оптимізації ринкової діяльності підприємств; обґрунтований системний підхід інтеграції маркетингових комунікацій у ринкову діяльність підприємства, який включає в себе моделі організації маркетингових комунікацій для підприємств, що випускають товари народного споживання, концептуальні підходи до комплексного їх планування, економіко-математичне моделювання визначення та розподілу бюджету на маркетингові комунікації, визначення їх економічної та комунікативної ефективності, комплексну систему оцінювання іміджу підприємств та інш.
     Примак Т. О. є членом спеціалізованої вченої ради КНЕУ імені Вадима Гетьмана та членом спеціалізованої вченої ради у Херсонському національному технічному університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, членом Української Асоціації Маркетингу, членом редакційної колегії журналу «Маркетинг в Україні», керівником магістерської програми «Рекламний менеджмент» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», консультує низку провідних видавництв України з питань реклами та PR.