Факультет маркетингу

Данніков Олег Володимирович

Кафедра: Кафедра маркетингу ім. А.Ф. Павленка
Посада: доцент кафедри маркетингу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Доцент кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
З 10.10.2013 року директор Інститутудистанційних технологій навчання ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
Має більше 80 наукових та навчально-методичних праць.
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011-2012 р.р.)

 Основні навчальні курси, які веде:

  •     «Маркетинг послуг»;
  •     «Управління продажем»;
  •     «Збутові комунікації».

Наукова робота О. В. Даннікова зосереджується на вирішенні проблемних теоретико-прикладних питань щодо: реалізації маркетингового підходу у взаєминах товаровиробників, споживачів та інших інституцій ринку, шляхом впровадження маркетингових рішень з урахуванням сучасних економічних тенденцій, а саме, підвищення поінформованості ринкових суб’єктів; розробки практичних рекомендацій з адаптації концепції холістичного маркетингу до реалій вітчизняного товарного ринку; комплексного використання маркетингових інструментів в діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень в подоланні протиріч у взаємодії суб'єктів економічної діяльності й оптимального розміщення і використання усіх видів ресурсів.