Факультет маркетингу

Зелена економіка

Зелена економіка

Уже сьогодні «зелені» сектори економіки пропонують значні можливості для інвестицій, започаткування прибуткового бізнесу, забезпечення сталого економічного зростання та створення нових робочих місць. Однак для цього потрібні нові знання та навички.

Освітньо-професійна програма «Зелена економіка» (green economy) орієнтована на дієвих молодих людей, які, серед іншого, хочуть уміти створювати прибутковий Sustainable Business, розпочинати green-стартапи, розробляти програми екологічної модернізації підприємства та запровадження систем екоменеджменту, або ж бути консультантом із питань зеленої економіки.


Зміст спеціалізації

До зеленої економіки відносять види діяльності, котрі, поряд із підвищенням ефективності виробництва, сприяють поліпшенню якості життя та водночас істотно зменшують негативний вплив на довкілля. Насамперед йдеться про відновлювану енергетику, електротранспорт, “зелене” будівництво, переробку відходів тощо. Зелена економіка потребує нових підходів до регулювання з боку національних і регіональних органів державної влади, нових моделей ведення бізнесу, а також фахівців-економістів із відповідними знаннями й уміннями.

Саме виходячи з таких вимог побудовано зміст освітньо-професійної програми «Зелена економіка». Її компоненти (навчальні дисципліни, практики тощо) зорієнтовані на формування в майбутніх фахівців компетентностей, необхідних для роботи в профільних структурах органів влади різного рівня, експертних організація, або ж започаткування та ведення «зеленого» бізнесу.


Кому потрібні знання зеленої економіки?

 • Державним службовцям – для розробки державних стратегій і програм.
 • Крупним підприємцям – при виборі шляхів модернізації виробництва, розвитку “зелених” інновацій.
 • Малим та середнім підприємцям – для започаткування бізнесу (стартапу) і бізнес-проектування.
 • Фінансистам – при прийнятті рішень про надання кредитних коштів та вихід на зовнішні ринки запозичень.
 • Політичним і громадським лідерам.

Освітні партнери

 • Органи місцевого самоврядування та центральні органи виконавчої влади у сфері економіки й екології
 • Міжнародні проекти зі сталого розвитку та сприяння зеленій економіці
 • Аналітичні та дослідницькі центри
 • Екологічні громадські організації

Цільові орієнтири та компетенції освітньої програми:

 • базові знання з економіки;
 • профільні знання із зеленої економіки та «зеленого» бізнесу;
 • знання та володіння навичками застосування цифрових технологій у зеленій економіці;
 • посилені знання англійської професійної мови.

Програма є практично-орієнтованою. Її структура передбачає оволодіння сучасними методами прийняття рішень щодо управління економічною діяльністю на засадах зеленої економіки як для потреб державного чи регіонального управління, так і для ведення бізнесу різного масштабу. Випускники програми матимуть переваги на ринку праці за рахунок умінь:

 • аналізувати бізнес-процеси у перспективних секторах зеленої економіки, які стрімко розвиваються: відновлюваній енергетиці, електротранспорті, «зелених» фінансах тощо;
 • збирати й аналізувати необхідну інформацію, розробляти управлінські рішення та рекомендації з питань екологічної модернізації бізнесу, екологічного маркетингу та ін.;
 • започатковувати green-стартапи;
 • залучати «зелені» фінанси;
 • запроваджувати системи екологічного менеджменту;
 • проводити міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем при розробці програм розвитку зеленої економіки або ж «зелених»бізнес-проектів із застосуванням статистичних та інших програмних продуктів.

Варіативна складова

Програма дозволяє обирати напрям поглиблення спеціалізації щодо різних сфер зеленої економіки та можливості набуття компетентностей із:

 • ведення «зеленого» бізнесу (організація еко-стартапів, Smart green бізнес, органічний бізнес, зелений туризм, зелений маркетинг, екологічна стандартизація та сертифікація)
 • зеленої економіки та державної політики (екологічна політика, відновлювана енергетика, моделювання та технології сталого розвитку населених пунктів тощо);
 • роботи з інформацією та даними (Геоінформаційні системи (GIS), Big Data та управління інформаційними базами в зеленій економіці, Smart-економіка та Smart-місто та ін.)

Необхідні сертифікати ЗНО:

Українська мова та література, Математика

За вибором: Іноземна мова/Географія

               Профіль ОП «Зелена економіка»>>

Додаткова інформація за телефоном – (044) 371-61-67

Або ж пишіть нам – e-mail: kaf_re@ukr.net

Остання редакція: 11.07.19