Факультет маркетингу

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ

Голова  Вченої ради факультету

Шафалюк Олександр Казимирович -  д.е.н., професор кафедри маркетингу    

Заступник голови вченої ради факультету

Дима Олександр Олексійович  –  к.е.н., доцент кафедри маркетингу

Секретар вченої ради факультету

 Кривещенко Вікторія Віталіївна –  к.е.н. доцент кафедри маркетингу, заст. зав. каф.

Члени ради:

Архіпова Тетяна Василівна,  к.е.н. доцент кафедри маркетингу

Баша Інна Миколаївна,  к.е.н, старший викладач кафедри маркетингу

Білоконь Іван Васильович, к.е.н., доцент,  заст.зав.каф регіоналістики і туризму

Бочарова Ірина Василівна,  к.філолог.н., доцент, заст.зав.кафедри іноземних мов

Друзь Юрій Миколайович, к.п.н.,доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Лісовська Валентина Петрівна, к.ф-н.н., доцент, заст.зав.кафедри вищої математики

Люлька Людмила Анатоліївна, старший викладач, заст.зав.кафедри іноземних мов

Макаренко Олександр Іванович, к.ф.-м.н., професор,зав.кафедри вищої математики

Данилишин Богдан Михайлович д.е.н., проф.,зав.кафедри регіоналістики і туризму

Панкратов Олег Михайлович,  к.т.н., доцент ,кафедри регіоналістики і туризму

Пилипчук Володимир Петрович,  к.е.н, професор, заст.зав.каф.маркетингу

Шишигіна Лілія Сергіївна,  зав.навчально-методичної лабораторії кафедри маркетингу

Лебідь Марія Русланівна,  голова профбюро студентів та аспірантів факультету маркетингу

Власенко Владислав Володимирович,  студент факультету маркетингу       

Мала Олександра Володимирівна, студентка факультету маркетингу

Савченко Андрій Федорович – голова САР факультету маркетингу

 

 

 

 

 

Остання редакція: 18.01.17