Факультет маркетингу

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 22.06.17
Товарна інноваційна політика

Мета дисципліни «Товарна інноваційна політика» — вивчення головних напрямів розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Завдання навчальної дисципліни: надати достатніх знань із визначальних положень маркетингу продуктових інновацій; навчити ефективному застосуванню результатів наукових досліджень, технологічних інновацій, маркетингу нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів; сформувати навички використання для розробки інноваційних продуктів сучасних методів та прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам

Управління взаємовідносинами з споживачами

Управління взаємовідносинами з споживачами

Маркетинг інновацій

Маркетинг інновацій

Трейд-маркетинг

Трейд-маркетинг