Факультет маркетингу

Бульбенюк Світлана Степанівна

Кафедра: Кафедра політології та національної безпеки
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

З вересня 2005 р. працює на кафедрі політології та соціології КНЕУ ім. Вадима Гетьмана на посаді старшого викладача, з вересня 2007 р. – доцента кафедри. У січні 2011 р. отримала вчене звання доцента. Викладала та викладає навчальні дисципліни "Політологія", "Соціологія", "Сучасні ідейно-політичні течії", "Історія політичної думки". Є автором 1 монографії (електронний ресурс), співавтором 6 навчальних посібників (3 з них з грифом МОН України); брала участь у підготовці 2 колективних монографій, статей до "Політичної енциклопедії", "Політологічного енциклопедичного словнику" та "Юридичної енциклопедії".
Загальна кількість публікацій – понад 75.

Коло наукових інтересів: політична модернізація, демократизація, кратологія, системна трансформація суспільства, політичний розвиток сучасної України.