Факультет маркетингу

Сєвонькаєва Ольга Олексіївна

Кафедра: Кафедра маркетингу ім. А.Ф. Павленка
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Одержала вищу освіту в Київському державному економічному університеті, спец.“Маркетинг”.
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів ”. Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації.

Розробила та запровадила дистанційний курс «Маркетингові комунікації,який розміщений в середовище WebCTна сайті університету ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Постійно підтримує зв’язки з конкурентоспроможними, інноваційно-орієнтованими підприємствами.