Факультет маркетингу

Дима Олександр Олексійович

Кафедра: Комерційної діяльності та логістики
Посада: заступник декана факультету маркетингу, професор кафедри комерційної діяльності та логістики
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

У 2003р. отримав диплом магістра з маркетингу в Київському національному економічному університеті. Також навчався на включеному навчанні в Northumbria University (Великобританія) у 2002 р., де отримав диплом бакалавра з міжнародних фінансів та обліку. Навчання в університеті успішно суміщав з роботою в банківських установах та комерційних підприємствах. З 2003 року працює на кафедрі маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У березні 2008 р. захистив дисертацію на здобуття ступені кандидата економічних наук на тему: «Маркетинг у формуванні стосунків банку з клієнтами».

Викладає дисципліни «Маркетинг», «Маркетинг послуг», «Товарна інноваційна політика», «Розподільча логістика», «Маркетингові дослідження», «Управління вхзаємовідносинами з споживачами», «Управління сервісним обслуговуванням»